Skip links

KVKK Danışmanı Nasıl Olunur?

KVKK Danışmanı Nasıl Olunur?


 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) yürürlüğe girdiğinden beri (2016) getirilen yükümlülükler, işletme ve kurumlara da bazı yükümlülükler getirmiş durumda. Bu düzenlemeler neticesinde, gerekli bilgilere doğru ve güvenilir yollarla ulaşmak isteyen kuruluşlar da KVKK danışmanlığına ihtiyaç duymakta. Yeni açılan bu meslek kolu hem gerçek ve tüzel kişilerin verileri saklamada ihtiyaç duydukları yasal desteği sağlamakta hem de bu alanda çalışabilecek kişilere bir iş kolu olmakta. Peki son zamanlarda sıkça duyduğumuz KVKK danışmanı nasıl olunur? Kimler KVKK danışmanlığı yapabilir? Bu yazıda bunlara cevap bulabileceksiniz.

Kimler KVKK Danışmanlığı Yapabilir?

KVKK danışmanı veya kişisel verilerin koruma uzmanı; verilerin saklanması ve korunması, gerekli durumlarda yasal düzenlemelerce yok edilmesi alanında çalışan ve gerekli mevzuatlarca belirlenmiş kurallara tabi olarak çalışan kişilerdir. Gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda ihtiyaç duydukları yönlendirme, bilgilendirme ve süreç kontrollerini sağlamak konusunda danışmanlık sağlarlar.

Peki kimler KVKK danışmanlığı yapabilir? Üniversitelerin herhangi bir 4 yıllık lisans bölümünden mezun, sosyal bilimler ya da mühendislik fakültelerinde bulunan bölümlerinden mezun olan kişiler, KVKK danışmanı olma adayı olabilirler.

KVKK Danışmanı Nasıl Olunur?

KVKK danışmanı olmak isteyen kişiler, uzmanlık almak için öncelikli olarak ilgili kurumun açtığı yazılı ve sözlü sınava katılarak, uzman yardımcılığına başvurabilirler. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uzmanı olmak için yazılı ve sözlü olan bu sınavı geçmek gerekmektedir. Yazılı sınav Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, ÖSYM ve TODAİE tarafından belirli aralıklarla yapılır. Kadro açan kurumun tercihine göre KPSS puan sıralamasına göre de adaylar belirlenebilir.

Yazılı sınav içeriği; genel kültür bölümü ve genel yetenek bölümlerinden ve KVKK danışmanı olmak için gerekli olan uzmanlık bilgilerinden oluşur. Kurumun ihtiyaç duymasına göre İngilizce dil yeterlilik sınavına girilmesi de gerekebilir.

Tüm bu sınavlardan başarılı olmak için gerekli online veya yüzyüze eğitimler oldukça faydalı olacaktır. Gerekli kursları tamamlayan adaylar sınavlarda başarılı olmaları durumunda uzman yardımcılığı ve sonrasında da uzmanlık alarak, KVKK danışmanlığı yapabilmektedir.

KVKK danışmanlığının iki ayağı vardır. Biri bilişim ayağı diğeri ise hukuki ayağıdır. Tüm bu alanlarda kendini geliştirmiş bir ekip ile, gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık sağlanmaktadır.

KVKK Danışmanı Ne İş Yapar?

Kişisel verileri koruma uzmanları; şirketlere, kurum ve kuruluşlara danışmanlık verebilir veya görevlendirildikleri birimin gizlilik ve veri koruma işlerini yöneticiye bağlı olarak yürütebilirler. Belirlenmiş mevzuat yükümlülükleri doğrultusunda görev alırlar. KVKK Danışmanı başlıca şu görevlerden sorumludur;

  • Kişisel verilerin korunması konusunda kurum ve kuruluşu bilgilendirmek, bilgileri güncel tutmak, yeni stratejiler belirlemek,
  • Alınan kararlar doğrultusunda, kararlarının uygulama süreçlerini takip etmek, değerlendirmek ve buna bağlı olarak uygun öneriler ve çözümler geliştirmek,
  • Uluslararası kurum ve kuruluşlar bünyesinde yapılacak olan toplantı ve görüşmelere katılmak,
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları düzenli takip etmek ve danışmanlık verdiği kurumu bu konuda bilgilendirmek ve süreç takibini yapmak,
  • Bağlı oldukları kurumun politika, strateji ve hedeflerine uygun araştırma ve incelemeler yaparak bu hedef ve stratejileri geliştirmek,
  • Kurumun hizmet kapasitesinin ve sürecin verimliliğinin artırılması için çalışmalar yapmaktır.

Tüm bu alana yönelik hizmet veren ORC Danışmanlık; hem gerekli danışmanlık hizmetini sağlamakta hem de gerekli eğitimlerle KVKK danışmanlarını yetiştirmektedir. Gelişen ve değişen dijital dünyada, bilişim ve siber konulardaki gizliliğin önemi tartışılamaz. Kişisel verileri işleyen ve kullanan her kişi ve kuruluşun bu konuda gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi önem arz etmektedir.