Skip links

KVKK Danışmanınıza Kritik Sorular

 
Öncelikle Danışmanımızın hangi konuda bizlere danışmanlık vereceğini bilmemiz gerek idari mi? teknik mi? veya hukuki mi bu süreçte ilk sorumuz şu olmalı 

– Bizim VERBİS Yükümlülüğümüz var mı ?

Cevap evet ise..

https://verbis.kvkk.gov.tr  sitesine girerek kayıt işelmini başlatmanız gerekmektedir.

Başvuru evrakını KEP , Posta Yolu veya Elden Kuruma teslim edilerek başvuru sürecinizi bitirirsiniz ve kaydettiğiniz mail adresine ortalama 1 ile 2 gün içerisinde kullanıcı adı ve şifresi gelir.

Bu şekilde verbis kayıt sürecinizi tamamlamış olursunuz diğer süreç başka haberlerimizde yer almaktadır.

Cevap Hayır İse..

Kanun kapsamında çerçeve sözleşmeler, aydınlatma metni ve açık rıza yükümlülüğünüzü yerinize getriemeniz yeterlidir.

– Açık Rıza Yükümlülüklerimiz Neler ?

Öncelikle Açık rıza neden alınır istisnai durumlar nelerdir bunların cevaplayalım.

Kanun’un yürürlüğe girmesi sonrasında, kişisel veri ve bu verinin işlenmesi ile birlikte hayatımıza giren kavramlardan birisi de “açık rıza” kavramıdır. Kanun’un 3. maddesinde açık rıza; “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca Anayasa’nın 20. maddesinin 3. fıkrasında, kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Açık rıza, 6698 sayılı Kanun’da hem özel nitelikli kişisel veriler, hem de özel nitelikli olmayan kişisel veriler bakımından temel hukuka uygunluk sebebi olarak öngörülmüştür.

Buna göre sırasıyla Kanun’un,

  • 5. maddesinin, 1. fıkrasında “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez”,

  • 6. maddesinin 2. fıkrasında “Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır”,

  • 8. maddesinin 1. fıkrasında “Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz”,

  • 9. maddesinin 1. fıkrasında “Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz” düzenlemeleri yer almaktadır.

2 Açık rıza, uluslararası metinlerde de kendine yer bulan önemli bir kavramdır. Kanun’un gerekçesinde de belirtildiği gibi, 95/46 EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine göre açık rıza; ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanı şeklinde anlaşılmalıdır.

a- Belirli bir konuya ilişkin olması,

b- Rızanın bilgilendirmeye dayanması,

 c- Özgür iradeyle açıklanması.