Skip links

KVKK Yönetim Danışmanlık Hizmetleri

ORC Danışmanlık, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Bilgi Güvenliği hakkında eğitimler vermekte ve aynı zamanda KVKK Danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz

Danışmanlık, eğitim ve bilgi güvenliği alanlarında her zaman yenilenerek sürekli hizmet sağlamaya devam ediyoruz.

Danışmanlık

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur ve veri işleme faaliyetlerinin önceden belirlenen kurallar gözetilerek yapılması ve kişinin temel hak ve özgürlüklerinin zarar görmemesi için bir disiplin sağlanmasıdır.

Eğitim

IT altyapısındaki bileşenler üzerinde meydana gelmesi muhtemel bir şüpheli durumun nasıl tespit edilebileceği, bu olaya nasıl müdahale edilebileceği ve bu olaya ilişkin sayısal delillerin ne şekilde elde edilebileceğini kapsar.

Bilgi Güvenliği

ORC Danışmanlık ekibi, uzun yıllardır siber uzayda ve sektörde edindiği penetrasyon testi tecrübelerini siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanarak kaliteli hizmet sunmayı hedeflemektedir.

HAKKIMIZDA

10 yılı aşan tecrübemizle, zamanınızı doğru kullanarak en hızlı, en verimli ve en ekonomik çözümler, sunuyoruz...

ORC DANIŞMANLIK, S1 Bilişim ve Güvenlik Sistemleri LTD.ŞTİ. Şirketinin Markasıdır alanındaki 20 yılı aşkın sektör deneyimi ile bugün Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayan ve teknoloji danışmanlığını üstlenen teknoloji distribütörüdür.
Alanının öncü ve yenilikçi firma ortaklıkları ile Ankara ve İstanbul ofisleri ve Ege bölge yöneticileriyle Türkiye’nin dört bir yanında hizmet vermektedir.

Lider Danışmanlık

6698 sayılı kanunun amacı KVKK kişisel verilerin işlenmesinde gizliliği kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemesi yönündedir.

KVKK ile İlgili Temel Kavramlar Nelerdir?

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rıza.
Anonim hale getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirelemeyecek hale getirilmesi.
İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

KVKK Uyum Süreci Adımları:
 • Stratejik planlama, GAP analizleri, soru formları
 • Farkındalık eğitimleri
 • Veri envanteri hazırlanması ve sorumlulukların belirlenmesi
 • Politika ve prosedürlerin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi
 • Uyum raporunun sunulması
 • Yönetişim, izleme, denetim ve güncellemeler

Bilgi güvenliği, bilgilerin izinsiz kullanımından, izinsiz ifşa edilmesinden, izinsiz yok edilmesinden, izinsiz değiştirilmesinden, bilgilere hasar verilmesinden koruma veya bilgilere yapılacak olan izinsiz erişimleri engelleme işlemidir. Bilgi güvenliği, bilgisayar güvenliği ve bilgi sigortası terimleri, sık olarak birbirinin yerine kullanılmaktadır.

Bilgi güvenliğini oluşturan unsurlardan gizlilik, bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için korunmasıdır. Başka bir deyişle gizlilik, bilginin yetkisiz kişilerce görülmesinin engellenmesidir. e-posta hesap bilgisinin bir saldırgan tarafından ele geçirilmesi buna örnek verilebilir. Bütünlük, bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesi ya da silinmesi gibi tehditlere karşı korunması ya da bozulmamasıdır. Bir web sayfasında yer alan bilgilerin saldırgan tarafından değiştirilmesi, bütünlük ilkesinin bozulmasına örnek verilebilir. Erişilebilirlik ise bilginin yetkili kişilerce ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilir ve kullanıma hazır durumda olmasıdır. Bir web sitesine erişimin saldırı sonucunda engellenmesi erişilebilirlik ilkesinin ihlal edilmesine örnek olarak verilebilir.

Zararlı Programlara Karşı Alınacak Tedbirler
 • Bilgisayara antivirüs ve İnternet güvenlik programları kurularak bu programların sürekli güncel tutulmaları sağlanmalıdır.
 • Tanınmayan/güvenilmeyen e-postalar ve ekleri kesinlikle açılmamalıdır.
 • Ekinde şüpheli bir dosya olan e-postalar açılmamalıdır. Örneğin resim.jpg.exe isimli dosya bir resim dosyası gibi görünse de uzantısı exe olduğu için uygulama dosyasıdır.
 • Zararlı içerik barındıran ya da tanınmayan web sitelerinden uzak durulmalıdır.
 • Lisanssız ya da kırılmış programlar kullanılmamalıdır.
 • Güvenilmeyen İnternet kaynaklarından dosya indirilmemelidir.

ORC danışmanlık olarak ; e-ticaret, kişisel verilerin korunması, tüketici, ticaret ve şirketler hukuku alanında uzman avukat ve hukuk danışmanlarıyla, teknoloji şirketleri ağırlıklı olmak üzere, girişim şirketlerine yatırım süreçlerinin yönetilmesi noktasında danışmanlık hizmeti vermekte ve bu çerçevede gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Bu kapsamdaki hizmetlerimizden bazıları aşağıdaki şekildedir :

Başta elektronik ticaret sektöründe faaliyet gösterecek şirketler olmak üzere kurulacak şirketin vergi ve tüketicinin korunması gibi mevzuattan kaynaklı sorumlulukları ile yatırımcıların yararlanabileceği teşvikler konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi

Şirket kuruluşu aşamasında yatırımcının ticari menfaatleri göz önünde bulundurularak şirket yapısının belirlenmesi noktasında danışmanlık hizmeti verilmesi, esas sözleşmesiyle hissedarlar sözleşmesinin hazırlanması, şirket kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Fikri mülkiyet hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku ve e-ticaret hukuku alanlarında mevzuata uygun mekanizmaların kurgulanması ve danışmanlık hizmeti verilmesi

Girişimci-yatırımcı görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi ve bu kapsamda niyet mektubu, gizlilik sözleşmesi, hukuki ve finansal inceleme raporu hazırlanması

Girişimci şirketlerin global yapılanması noktasında yabancı iş ortaklıklarımız ile pratik ve hızlı çözümlerin oluşturulması, hukuki ve finansal danışmanlık hizmeti verilmesi

Blog

Güncel yazılarımızı ve ücretsiz paylaştığımız dökümanlarımızı blog kısmından takip edebilirsiniz.