Skip links

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu


2008 yılında yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Kanunu’nu; elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmelere 4. maddesi ile bilgi güvenliği ve haberleşme gizliliğinin korunması sorumluluğunu yüklemiş ve 12. maddesi ile kişisel veri gizliliğinin korunmasına yönelik ek yükümlülükler getirilebileceğini ifade etmiştir.Aynı kanunun kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kenar başlıklı 51. Maddesinde kişisel verilerin işlenmesinde uyulacak ilkeler sayılmıştır. Bu ilkeler, KVKK’daki ilkeler ile aynı olup, çalışmanın devamında detaylı biçimde inceleneceklerdir. Yine 51. Madde, verilerin yurt dışına aktarımı, işlemenin hukuka uygunluğu gibi daha sonra KVKK’da da yer bulan birçok hükme yer vermiştir.