Skip links

BGYS Oluştururken Yapılacak Adımlar

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini oluşturmak isteyen kurumların, bilgi varlıkları doğrultusunda güvenlik politikaları oluşturmalı, varlıkları belirlenmeli, olası veri sızıntıları gibi durumların senaryolarını önceden belirleyerek ilgili durumlar ile riskler ve alınması gereken önlemler tespit edilmeli yani bilgi güvenliklerinin organizasyonunu sağlamaları gerekir. Kurumun fiziksel güvenliğinin sağlanması ve çalışanların erişim sağlayacakları alanlar belirlenerek; erişim denetim politikası belirlenmeli ve yapılan bu adımların sürekli kontrol edilmesi ve revize edilmesi ile gerçekleşen süreçtir.