Skip links

İç Denetçi Eğitimi

Kuruluşların daha sağlıklı olabilmesi için uygulanan yönetim sistemleri denetlenmelidir. Bu sistemler uygun mu? Yeterli mi? Denetlemek ve değerlendirmek gereklidir. Bu uygulamalara iç denetleme adı verilir.

İç Denetçi Eğitimi Nedir?

Bu Eğitimin iç denetim eğitimi, iç tetkik eğitimi, iç tetkikçi eğitimi, iç denetçi eğitimi, tetkikçi eğitimi gibi farklı isimleri vardır. İç tetkik eğitimleri tüm standartlarda benzerdir. Bu nedenle ISO 9001, ISO 140001, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 10002 yönetim sistemlerinin hangisi olursa olsun, yönetim sisteminin olduğu standart ismi başına gelerek kullanılabilir. İç denetim eğitimleri ISO 19011 standardına göre anlatılmaktadır, tüm iç denetim eğitimlerinin içeriği aynıdır. Bu nedenle her bir standarda göre farklı farklı iç denetim eğitimi alınmasına gerek yoktur yalnızca ISO 19011 standardına göre iç denetim eğitimi alarak tüm yönetim sistemleri için iç denetçi olunabilmektedir. Tabi uygulanan yönetim sistemine bağlı kalarak alınması gerekmektedir.

Eğitimler Ne Kadar Sürer?

Eğitimlerimiz genelde 2 gün sürmektedir.

Kimler Katılmalı?

 • İç denetim sürecinde görev alması düşünülen, iç denetim üzerine yetkinlik kazanmayı hedef edinmiş iç tetkikçi adayları.
 • Yönetim Sistemi’nin sürekli olarak uygulanması ve iyileştirilmesini benimsemiş yöneticiler.
 • Kamu ve özel sektör çalışanları
 • Üniversite öğrencileri
 • Mezun iş aramakta olan öğrenciler
 • Akademisyenler

 

İç Tetkik Denetiminde Tetikçide Aranan Prensipleri Neler Olabilir?

 • Tetkik Programı Yönetilmesi; genel bilgiler, program hedefleri ve genişliği hakkında bilgiler, tetkik programı uygulaması, program kayıtları, program sorumlulukları kaynakları ve prosedürleri izlenmesi ve gözden geçirilmesi gibi bilgi ve uygulamalar.
 • Saha denetim Faaliyetlerinin Yapılması
 • Denetim raporlarının hazırlanması, onaylanması, dağıtılması
 • Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetlerin planlanması
 • Tetkik Faaliyetleri ve Gerçekleştirilmesi; denetimin gerçekleşmesi ile ilgili genel bilgiler, denetimin başlatılması
 • Dokümanların Gözden Geçirilmesi
 • Gerek varsa takip tetkiki yapılması
 • Denetimin Tamamlanması
 • Uygulamalı Olarak İç denetim yapılması

 

İç Tetkik Avantajları Nelerdir?

 • Gerçek verilerin elde edilmesini sağlar
 • Yönetim Sistemi’nin daha iyi hale gelmesini ve ilerlemesini sağlar
 • Yönetim sisteminin uygun ve etkin yapısının ortaya çıkarılmasını sağlar,
 • Kuruluşun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur,
 • Uygunsuzlukların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.
 • Kaliteye ulaşmak için gerekli hazırlıkların yapıldığı ve ihtiyaçların sağlandığının güvencesini verir.
 • Ürünlerin kullanıcı için yeterli miktarda uygun olduğunun güvencesini verir.
 • Kanunların ve mevzuatın yerine getirildiği konusunda güvence sağlar.
 • Ayrıntılara uygunluğunu ispatlanmasını sağlar.
 • Riskleri Değerlendirmesi ve duruma göre hareket edilmesini sağlar
 • Dokümante bilgi yeterliliği ve takibi konusunda güvence sağlar.
 • Gelişim/gelişme için imkanların belirlenmesine fayda sağlar,
 • Yönetim sisteminin durumu hakkında daha iç açıcı düşüncelerin oluşmasını sağlar.
 • İletişimi geliştirilmesine sebep olur.
 • Üst yönetime rapor sağlar.
 • İşleri/Faaliyetleri Doğrulamayı sağlar,
 • Sisteminin etkinliğinin doğrulanmasını sağlar,
 • Tetkik eden ile tetkik edilen için iyi bir eğitim metodudur,
 • Çalışanların uyguladıkları faaliyetlerle ilgili sorumluluklarını geliştirilmesi sağlar,
 • ISO 9001 Belgesi gereklerinden birini yerine getirir.

Standartlara Göre Yönetim Sistemleri Nelerdir?

 • ISO 22301:2014 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • ISO 31000:2018 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi
 • ISO 39001:2012 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 22000:2007 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 40001:2018 Tesis Yönetim Sistemi
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi
 • ISO 1090-2:2018  Çelik ve Alüminyum Yapıların İnşasını ve Uygunluk
 • ISO 3834-2:2005 Kaynaklı İmalat Yeterlilik
 • ISO 18295:2017 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi
 • ISO 26000:2011 SosyaL Sorumluluk Yönetim Sistemi
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi