Skip links

Kurumsal Bilgi Güvenliği

Bilgi güvenliği kavramını ele alındıktan sonra kurumsal bilgi güvenliğini anlamak daha anlamlı olacaktır. Bilgi güvenliği, varlık olarak ele alınan, yanlış kişiler tarafından ele geçilmesi istenilmeyen bilginin, olası tahribatlardan gerekli teknolojik önlemler ve amaçlar doğrultusunda dijital veya fiziksel ortamda korunması olarak tanımlanabilir 
Kurumsal bilgi güvenliği, kurumların varlık olarak korunmasını istedikleri bilginin ne olduğunun tespit etmesi, olası tehlikelere karşı güvence altına alınmak istenerek güvenlik açıklarının belirlenmesi ve alınan bu tedbirler vasıtasıyla bilgi varlıkların güvenliğine yönelik analizlerin yapılmasıdır.