Skip links

Kurumsal Bilgi Güvenliğine Yönelik Tehditler

Kurumsal Bilgi Güvenliğine Yönelik Tehditler

Yapılan tanımlar doğrultusunda, kurumlarda bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini olumsuz olarak etkileyen faktörlere kurumsal bilgi güvenliğine yönelik tehditler olarak bakılabilir. Kurumsal bilgi güvenliğine yönelik tehditler; insan kaynaklı tehditler ve doğa kaynaklı tehditler olarak ele alınır

İnsan kaynaklı tehditler; bilgi güvenliğini olumsuz etki edecek sonuçlar meydana getiren kasıtlı veya kaza ile bireylerin oluşturduğu tehlike çeşididir. İnsan kaynaklı tehditler, kurum içindeki kişilerden veya kurum dışındakilerden gerçekleşmesi mümkündür.